Giá NEXO hôm nay

Trung bình (24h)
28,397 VND
Thấp nhất (24h)
27,601 VND
Cao nhất (24h)
30,039 VND
Khối lượng 24h
1,532,650.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,590,440.79 USD
Vốn hóa thị trường
625,112,180.01 USD

Nexo NEXO/VND

28,416 VND
2.75% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 110
Khối lượng 24h
1,532,650.03 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,590,440.79 USD
Vốn hóa thị trường
625,112,180.01 USD
Cao nhất 1 năm
30,981 VND
Thấp nhất 1 năm
12,475 VND
Thấp nhất
Cao nhất
86,009 VND
Lưu hành
560,000,011 NEXO
Tổng cung
1,000,000,000 NEXO
Biến động (1 ngày)
2.75%
Biến động (7 ngày)
7.84%
Biến động (1 tháng)
42.72%
Biến động (3 tháng)
49.55%
Biến động (Năm nay)
33.97%
Thông tin
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
CEX
5.0
(1)
Nên đầu tư NEXO (Nexo) không?
Tín hiệu