Giá FNCY hôm nay

Trung bình (24h)
385 VND
Thấp nhất (24h)
385 VND
Cao nhất (24h)
385 VND
Khối lượng 24h
20,383.72 USD
KL Trung bình 10 ngày
21,985.36 USD
Vốn hóa thị trường
13,765,005.75 USD

FNCY FNCY/VND

385 VND
24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 940
Khối lượng 24h
20,383.72 USD
KL Trung bình 10 ngày
21,985.36 USD
Vốn hóa thị trường
13,765,005.75 USD
Cao nhất 1 năm
1,864 VND
Thấp nhất 1 năm
258 VND
Thấp nhất
258 VND
Cao nhất
3,662 VND
Lưu hành
979,848,003.54 FNCY
Tổng cung
1,065,206,252.91 FNCY
Biến động (1 ngày)
0%
Biến động (7 ngày)
3.51%
Biến động (1 tháng)
28.33%
Biến động (3 tháng)
17.91%
Biến động (Năm nay)
0.26%
Thông tin

FNCY (trước đây là ITAM Games) là nền tảng blockchain ra đời nhằm hỗ trợ các nhà phát triển game blockchain. Hệ sinh thái FNCY cung cấp phương thức và công cụ cho phép các trò chơi dễ dàng được tích hợp với công nghệ blockchain. FNCY phát triển một nền tảng sử dụng công nghệ blockchain để cung cấp quyền sở hữu thực sự đối với tài sản kỹ thuật số cho người dùng. Nền tảng này bao gồm một cửa hàng (ITAM Store) mà ở đó, người dùng có thể truy cập và tìm kiếm tất cả các thông tin về các game mobile được đăng ký trên ITAM Store và thực hiện giao dịch các tài sản điện tử trên nền tảng.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
Nền tảng
Tín hiệu