Giá T hôm nay

Trung bình (24h)
727 VND
Thấp nhất (24h)
703 VND
Cao nhất (24h)
753 VND
Khối lượng 24h
3,386,557.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,576,228.57 USD
Vốn hóa thị trường
274,060,576.73 USD

Threshold T/VND

729 VND
2.67% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 200
Khối lượng 24h
3,386,557.16 USD
KL Trung bình 10 ngày
7,576,228.57 USD
Vốn hóa thị trường
274,060,576.73 USD
Cao nhất 1 năm
1,201 VND
Thấp nhất 1 năm
381 VND
Thấp nhất
0.1 VND
Cao nhất
5,946 VND
Lưu hành
9,591,895,882.39 T
Tổng cung
11,035,000,000 T
Biến động (1 ngày)
2.67%
Biến động (7 ngày)
3.55%
Biến động (1 tháng)
5.35%
Biến động (3 tháng)
27.67%
Biến động (Năm nay)
17.01%
Thông tin

Threshold là mạng lưới ra đời sau sự hợp nhất giao thức giữa Keep Network và NuCypher. Mạng Threshold được thiết kế với khả năng lưu trữ thông tin và tài sản kỹ thuật số của bạn ở chế độ riêng tư trong khi bạn sử dụng một blockchain công khai. T token là token tiện ích trong Threshold Network, đồng thời là token quản trị cho DAO Threshold. T token được hợp nhất từ 02 token trước đây là NuCypher token (NU) và Keep Network token (KEEP). T token được sử dụng để stake và quản trị những thay đổi trong hệ sinh thái của nền tảng Threshold Network.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
DeFi
--
Cơ sở hạ tầng
--
--
Altcoin
--
--
--
5.0
(1)
Nên đầu tư T (Threshold) không?
Tín hiệu