Danh sách các đồng coin Blockchain theo vốn hoá thị trường

Khối lượng giao dịch
$3.71 tỷ 96.93%
Vốn hoá thị trường
$2.01 nghìn tỷ 2.69%
Cập nhật gần nhất vào 2024-06-17 16:10 (UTC)
Tất cả
Tăng giá
Giảm giá
VND
USD
1,696,042,976
-1.61%
90,823,815
-2.33%
15,509,347
-1.76%
3,678,443
-4.9%
202,426
-2.67%
10,380
-3.76%
728,890
-6.68%
3,042
+1.43%
158,805
-3.15%
10,747,819
-3.89%
15,341
-5.69%
1,984,014
-3.36%
133,661
-8.62%
227,749
-5.9%
624,578
-5.65%
193,056
-5.28%
2,095
-5.97%
2,523
-1.21%
180,809
-3.46%
2,481
-3.91%

Đồng coin Blockchain là gì?

Nền tảng Blockchain là công nghệ lưu trữ và truyền tải thông tin thông qua sổ cái phân tán với đặc điểm phân cấp đồng thuận và tính chất minh bạch. Thuộc tính blockchain là không thể thay đổi và được bảo mật bằng nguyên lý mã hóa tiên tiến. Hoạt động của chuỗi khối Blockchain không chỉ hỗ trợ tạo ra Bitcoin blockchain, Crypto chain mà còn mở rộng sang các khả năng khác như khoá thông minh và các công nghệ liên quan đến blockchain.
Danh mục khác
DeFi
tokens
NFT
tokens
Việt Nam
tokens
CEX
tokens
AI
tokens
GameFi
tokens
Metaverse
tokens
Web3
tokens
Binance Launchpad
tokens
Meme
tokens
Move to Earn
tokens
Fan Token
tokens
Layer 2
tokens
ONUS Chain
tokens
LSDs
tokens
DePIN
tokens
SocialFi
tokens
BRC-20
tokens
Tài sản thực (RWA)
tokens
Stablecoin
tokens
DAO
tokens
Cơ sở hạ tầng
tokens
DEX
tokens
Oracle
tokens
Layer 1
tokens
Hệ PoS
tokens
Hệ PoW
tokens
Danh tính phi tập trung
tokens
Privacy
tokens
Vay & Cho vay
tokens
Lưu trữ
tokens
Cầu nối
tokens
Giải trí
tokens
Aggregator
tokens
Phái sinh
tokens
Mới nhất
tokens
Altcoin
tokens
tokens
Top 100
tokens
Top 2024
tokens
Trending
25 tokens
Tăng mạnh nhất
25 tokens
Giảm mạnh nhất
25 tokens
Tin tức

Câu hỏi thường gặp

Ứng dụng của blockchain là gì?

Lợi ích của Blockchain là gì?

Hiện tại có bao nhiêu blockchain đang hoạt động?

Public Blockchain khác gì với Private Blockchain?

Các yếu tố đánh giá một dự án blockchain tiềm năng?