Giá CVC hôm nay

Trung bình (24h)
2,718 VND
Thấp nhất (24h)
2,655 VND
Cao nhất (24h)
2,778 VND
Khối lượng 24h
943,613.57 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,425,700.62 USD
Vốn hóa thị trường
106,134,609.52 USD

Civic CVC/VND

2,695 VND
2.21% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 379
Khối lượng 24h
943,613.57 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,425,700.62 USD
Vốn hóa thị trường
106,134,609.52 USD
Cao nhất 1 năm
5,255 VND
Thấp nhất 1 năm
1,542 VND
Thấp nhất
230 VND
Cao nhất
25,039 VND
Lưu hành
1,000,000,000 CVC
Tổng cung
1,000,000,000 CVC
Biến động (1 ngày)
2.21%
Biến động (7 ngày)
6.94%
Biến động (1 tháng)
19.67%
Biến động (3 tháng)
5.87%
Biến động (Năm nay)
3.3%
Thông tin

Với nhu cầu xác minh danh tính người dùng online ngày càng gia tăng, các công ty, tổ chức sẽ phải đầu tư nhiều nguồn lực cho hệ thống xác minh này. Civic đã ra đời để làm trung gian giải quyết nhu cầu đó: Civic là nền tảng nhận dạng danh tính phi tập trung có khả năng xác minh danh tính theo yêu cầu, an toàn với chi phí thấp. Trên phương diện xã hội, Civic là hệ sinh thái trung gian cung cấp danh tính người dùng và dịch vụ xác minh danh tính người dùng giữa các bên liên quan. Các hoạt động này được thực hiện trên Civic App.

Bản chất hoạt động của Civic: Người dùng cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của họ thông qua Civic App. Sau đó, Validators sẽ xác minh danh tính người dùng thông qua tiêu chuẩn xác minh riêng của họ. Sau khi xác minh xong, Validators sẽ phải lưu trữ giá trị hàm băm của dữ liệu đó trên Blockchain. Nhờ đó, Requestors không cần phải tự mình xác minh danh tính của người dùng, mà chỉ cần mua dữ liệu đã được xác thực bởi Validators bằng CVC token.

CVC Token là đồng tiền điện tử được sử dụng trong hệ sinh thái Civic, được phát hành năm 2017 trên nền tảng Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20. CVC được sử dụng để thanh toán các giao dịch trong hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Civic, bao gồm chi phí vận hành hệ thống, chi phí xác minh danh tính, chi phí mua dữ liệu danh tính đã được xác thực, và phần thưởng trả cho Validators. Ngoài ra, CVC Token cũng có giá trị như một loại tài sản số đại diện cho Civic, giúp những người nắm giữ chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Civic.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Danh tính phi tập trung
Cơ sở hạ tầng
Altcoin
5.0
(1)
Nên đầu tư CVC (Civic) không?
Tín hiệu