Giá T hôm nay

Trung bình (24h)
0.02883289 USD
Thấp nhất (24h)
0.02812412 USD
Cao nhất (24h)
0.02932772 USD
Khối lượng 24h
2,527,497.3 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,572,428.27 USD
Vốn hóa thị trường
275,831,592.5 USD

Threshold T/USD

0.02877607 USD
1.14% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 198
Khối lượng 24h
2,527,497.3 USD
KL Trung bình 10 ngày
6,572,428.27 USD
Vốn hóa thị trường
275,831,592.5 USD
Cao nhất 1 năm
0.05034555 USD
Thấp nhất 1 năm
0.01585164 USD
Thấp nhất
0.01472205 USD
Cao nhất
0.23 USD
Lưu hành
9,591,895,882.39 T
Tổng cung
11,035,000,000 T
Biến động (1 ngày)
1.14%
Biến động (7 ngày)
2.51%
Biến động (1 tháng)
8.61%
Biến động (3 tháng)
22.11%
Biến động (Năm nay)
15.14%
Thông tin

Threshold là mạng lưới ra đời sau sự hợp nhất giao thức giữa Keep Network và NuCypher. Mạng Threshold được thiết kế với khả năng lưu trữ thông tin và tài sản kỹ thuật số của bạn ở chế độ riêng tư trong khi bạn sử dụng một blockchain công khai. T token là token tiện ích trong Threshold Network, đồng thời là token quản trị cho DAO Threshold. T token được hợp nhất từ 02 token trước đây là NuCypher token (NU) và Keep Network token (KEEP). T token được sử dụng để stake và quản trị những thay đổi trong hệ sinh thái của nền tảng Threshold Network.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Altcoin
--
Cơ sở hạ tầng
--
--
DeFi
--
--
--
Tín hiệu