Bitcoin
BTC/USD

Giá Bitcoin hôm nay

60,160.04 USD
+2.37% 24 giờ qua
Biểu đồ giá Bitcoin
Cập nhật gần nhất vào 14-07-2024 23:48 (UTC +7)
Tín hiệu