Bitcoin
BTC/USD

Giá Bitcoin hôm nay

65,266.77 USD
+0.28% 24 giờ qua
Biểu đồ giá Bitcoin
Cập nhật gần nhất vào 21-06-2024 02:00 (UTC +7)
Tín hiệu