Giá Bitcoin hôm nay

Trung bình (24h)
70,687.52 USD
Thấp nhất (24h)
69,335.86 USD
Cao nhất (24h)
71,638.65 USD
Khối lượng 24h
3.01 tỷ USD
KL Trung bình 10 ngày
1.97 tỷ USD
Vốn hóa thị trường
1.38 nghìn tỷ USD

Bitcoin BTC/USD

70,325.39 USD
-1.14% 24 giờ qua
Biểu đồ giá Bitcoin
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 09:02 (UTC +7)
Tín hiệu