Bitcoin
BTC/USD

Giá Bitcoin hôm nay

64,901.86 USD
+1.93% 24 giờ qua
Biểu đồ giá Bitcoin
Cập nhật gần nhất vào 17-07-2024 21:07 (UTC +7)
Tín hiệu