Giá SNX hôm nay

Trung bình (24h)
4.48 USD
Thấp nhất (24h)
4.32 USD
Cao nhất (24h)
4.67 USD
Khối lượng 24h
21,886,091.58 USD
KL Trung bình 10 ngày
19,132,342.9 USD
Vốn hóa thị trường
1.38b USD

Synthetix SNX/USD

4.56 USD
1.86% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 70
Khối lượng 24h
21,886,091.58 USD
KL Trung bình 10 ngày
19,132,342.9 USD
Vốn hóa thị trường
1.38b USD
Cao nhất 1 năm
4.97 USD
Thấp nhất 1 năm
1.63 USD
Thấp nhất
1.4 USD
Cao nhất
29.07 USD
Lưu hành
304,921,032.79 SNX
Tổng cung
328,193,104.09 SNX
Biến động (1 ngày)
1.86%
Biến động (7 ngày)
12.64%
Biến động (1 tháng)
44.27%
Biến động (3 tháng)
18.92%
Biến động (Năm nay)
17.77%
Thông tin

Synthetix là một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) cung cấp khả năng tiếp xúc trực tuyến với nhiều loại tài sản tiền điện tử và phi tiền điện tử. Giao thức dựa trên blockchain Ethereum (ETH) và cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các tài sản tổng hợp có tính thanh khoản cao (synths). Synths theo dõi và cung cấp lợi nhuận cho tài sản cơ bản mà không yêu cầu một người trực tiếp nắm giữ tài sản đó.

Nền tảng này nhằm mục đích mở rộng không gian tiền điện tử bằng cách giới thiệu các tài sản không phải blockchain, cung cấp quyền truy cập vào thị trường tài chính mạnh mẽ hơn.

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
Top 100
DeFi
Altcoin
Tín hiệu