Giá ETH hôm nay

Trung bình (24h)
3,112.73 USD
Thấp nhất (24h)
3,076.37 USD
Cao nhất (24h)
3,156.1 USD
Khối lượng 24h
721,558,325.73 USD
KL Trung bình 10 ngày
779,823,638.43 USD
Vốn hóa thị trường
373.86 tỷ USD

Ethereum ETH/USD

3,118.53 USD
+0.03% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ETH
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 16:09 (UTC)
Tín hiệu