Giá BNB hôm nay

Trung bình (24h)
580.09 USD
Thấp nhất (24h)
571.71 USD
Cao nhất (24h)
586.25 USD
Khối lượng 24h
132,624,944.59 USD
KL Trung bình 10 ngày
180,293,693.75 USD
Vốn hóa thị trường
85.8 tỷ USD

BNB Coin BNB/USD

583.14 USD
+1.66% 24 giờ qua
Biểu đồ giá BNB
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 03:52 (UTC)
Tín hiệu