Giá LUA hôm nay

Trung bình (24h)
21 VND
Thấp nhất (24h)
12 VND
Cao nhất (24h)
24 VND
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
3.96 USD
Vốn hóa thị trường
84,853.65 USD

LuaSwap LUA/VND

20 VND
9.09% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 2113
Khối lượng 24h
– USD
KL Trung bình 10 ngày
3.96 USD
Vốn hóa thị trường
84,853.65 USD
Cao nhất 1 năm
160 VND
Thấp nhất 1 năm
12 VND
Thấp nhất
12 VND
Cao nhất
3,793 VND
Lưu hành
215,576,857.08 LUA
Tổng cung
274,627,080.25 LUA
Biến động (1 ngày)
9.09%
Biến động (7 ngày)
42.86%
Biến động (1 tháng)
11.11%
Biến động (3 tháng)
25.93%
Biến động (Năm nay)
5.26%
Thông tin

Được truyền cảm hứng từ những giao thức hoán đổi dựa vào AMM (Automated Market Maker – giao thức tạo lập thị trường tự động) đã có trước đó như Uniswap hay SushiSwap, LuaSwap là giao thức hoán đổi ra đời với cơ chế kinh tế đã được cải tiến và chiến lược vận hành mới, có thể giải quyết được những hạn chế của các hệ thống hoán đổi hiện nay.

LUA là token chính thức chạy trên nền tảng Luaswap, được cấp cho những nhà cung cấp thanh khoản (Liquidity Providers – LP) nhằm khuyến khích họ gắn bó lâu dài với giao thức. Tất cả LP sở hữu token LUA sẽ được chia sẻ quyền quản trị giao thức, có thể tham gia quyết định chuỗi kế tiếp gia nhập vào LuaSwap, quyết định xem bao nhiêu LUA được phân phối đến LPs trong chuỗi mới và những dự án token mới nào sẽ được LuaSwap hỗ trợ,…

Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
DeFi
DEX
5.0
(1)
Nên đầu tư LUA (LuaSwap) không?
Tín hiệu