Curve DAO Token
CRV/USD

Giá CRV hôm nay

0.3062 USD
+10.51% 24 giờ qua
Biểu đồ giá CRV
Cập nhật gần nhất vào 16-06-2024 03:22 (UTC +7)
Tín hiệu