Giá COTI hôm nay

Trung bình (24h)
0.1225 USD
Thấp nhất (24h)
0.117 USD
Cao nhất (24h)
0.1261 USD
Khối lượng 24h
2,886,895.45 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,126,800.49 USD
Vốn hóa thị trường
196,316,413.56 USD

COTI COTI/USD

0.1257 USD
+6.47% 24 giờ qua
Biểu đồ giá COTI
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 03:28 (UTC)
Tín hiệu