Giá WIF hôm nay

Trung bình (24h)
2.79 USD
Thấp nhất (24h)
2.52 USD
Cao nhất (24h)
2.97 USD
Khối lượng 24h
201,154,840.89 USD
KL Trung bình 10 ngày
196,993,019.65 USD
Vốn hóa thị trường
2.55 tỷ USD

dogwifhat WIF/USD

2.57 USD
-11.44% 24 giờ qua
Biểu đồ giá WIF
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 15:55 (UTC)
Tín hiệu