Giá ARB hôm nay

Trung bình (24h)
1.03 USD
Thấp nhất (24h)
0.9763 USD
Cao nhất (24h)
1.08 USD
Khối lượng 24h
100,685,924.23 USD
KL Trung bình 10 ngày
61,486,584.38 USD
Vốn hóa thị trường
2.72 tỷ USD

Arbitrum ARB/USD

1.03 USD
+4.8% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ARB
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 04:39 (UTC)
Tín hiệu