Giá STG hôm nay

Trung bình (24h)
0.4636 USD
Thấp nhất (24h)
0.45 USD
Cao nhất (24h)
0.4735 USD
Khối lượng 24h
1,673,960.25 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,921,099.88 USD
Vốn hóa thị trường
95,046,660.49 USD

Stargate Finance STG/USD

0.4683 USD
+3.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STG
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 03:29 (UTC)
Tín hiệu