Giá STX hôm nay

Trung bình (24h)
2.18 USD
Thấp nhất (24h)
2.05 USD
Cao nhất (24h)
2.29 USD
Khối lượng 24h
43,822,947.13 USD
KL Trung bình 10 ngày
23,569,574.64 USD
Vốn hóa thị trường
3.19 tỷ USD

Stacks STX/USD

2.19 USD
+6.78% 24 giờ qua
Biểu đồ giá STX
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:08 (UTC +7)
Tín hiệu