Giá XNO hôm nay

Trung bình (24h)
1.27 USD
Thấp nhất (24h)
1.24 USD
Cao nhất (24h)
1.29 USD
Khối lượng 24h
691,876.85 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,265,033.79 USD
Vốn hóa thị trường
169,410,551.45 USD

Nano XNO/USD

1.28 USD
+2.82% 24 giờ qua
Biểu đồ giá XNO
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 09:09 (UTC +7)
Tín hiệu