Giá ENJ hôm nay

Trung bình (24h)
0.322 USD
Thấp nhất (24h)
0.316 USD
Cao nhất (24h)
0.3261 USD
Khối lượng 24h
2,210,079.52 USD
KL Trung bình 10 ngày
2,918,689.43 USD
Vốn hóa thị trường
463,612,427.4 USD

Enjin Coin ENJ/USD

0.32 USD
-0.5% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ENJ
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 16:32 (UTC)
Tín hiệu