Giá QUICK hôm nay

Trung bình (24h)
0.0563 USD
Thấp nhất (24h)
0.0554 USD
Cao nhất (24h)
0.0575 USD
Khối lượng 24h
1,687,592.18 USD
KL Trung bình 10 ngày
1,048,136.18 USD
Vốn hóa thị trường
39,278,494.41 USD

QuickSwap QUICK/USD

0.0555 USD
-1.99% 24 giờ qua
Biểu đồ giá QUICK
Cập nhật gần nhất vào 22-05-2024 02:48 (UTC +7)
Tín hiệu