Giá LINK hôm nay

Trung bình (24h)
16.32 USD
Thấp nhất (24h)
16.06 USD
Cao nhất (24h)
16.65 USD
Khối lượng 24h
66,583,936.31 USD
KL Trung bình 10 ngày
51,557,285.45 USD
Vốn hóa thị trường
9.62 tỷ USD

Chainlink LINK/USD

16.5 USD
+0.46% 24 giờ qua
Biểu đồ giá LINK
Cập nhật gần nhất vào 2024-05-18 16:45 (UTC)
Tín hiệu