Giá ENS hôm nay

Trung bình (24h)
23.72 USD
Thấp nhất (24h)
22.8 USD
Cao nhất (24h)
25.24 USD
Khối lượng 24h
31,830,608.88 USD
KL Trung bình 10 ngày
43,657,998.62 USD
Vốn hóa thị trường
734,089,364.16 USD

Ethereum Name Service ENS/USD

23.59 USD
-1.72% 24 giờ qua
Biểu đồ giá ENS
Cập nhật gần nhất vào 26-05-2024 09:56 (UTC +7)
Tín hiệu