Giá SUSHI hôm nay

Trung bình (24h)
1.53 USD
Thấp nhất (24h)
1.34 USD
Cao nhất (24h)
1.59 USD
Khối lượng 24h
28,015,216.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
35,276,513.4 USD
Vốn hóa thị trường
345,277,062.82 USD

SushiSwap SUSHI/USD

1.5 USD
3.24% 24 giờ qua
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Chỉ số
Xếp hạng
# 179
Khối lượng 24h
28,015,216.42 USD
KL Trung bình 10 ngày
35,276,513.4 USD
Vốn hóa thị trường
345,277,062.82 USD
Cao nhất 1 năm
1.88 USD
Thấp nhất 1 năm
0.49 USD
Thấp nhất
0.47 USD
Cao nhất
23.5 USD
Lưu hành
232,053,081.65 SUSHI
Tổng cung
250,204,041.9 SUSHI
Biến động (1 ngày)
3.24%
Biến động (7 ngày)
18.74%
Biến động (1 tháng)
32.65%
Biến động (3 tháng)
16.71%
Biến động (Năm nay)
19.47%
Thông tin

SushiSwap là một fork (nhánh) của Uniswap (như Bitcoin Cash là bản fork của Bitcoin), thừa hưởng những tính chất đặc trưng của công ty mẹ Uniswap, đồng thời nhấn mạnh hơn tính bảo mật và tập trung vào cộng đồng. Đây là một giao thức tạo lập thị trường tự động (AMM – Automated Market Maker), cho phép người dùng có thể hoán đổi (swap) bất kỳ token ERC-20 nào, sử dụng dự trữ thanh khoản (pool thanh khoản) thay vì sổ lệnh.

SUSHI là một token gốc của hệ sinh thái Sushiswap, được sử dụng với các mục tiêu sau:

  • Phần thưởng khi khai thác thanh khoản: SUSHI được sử dụng làm phần thưởng khi tham gia khai thác thanh khoản tại một số Pool.
  • Phí chia sẻ cho người khai thác SUSHI: Trong Sushiswap, 0,25% được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp thanh khoản đang hoạt động trong pool và 0,05% sẽ được chuyển đổi trở lại người nắm giữ SUSHI.
Chỉ báo
Ngắn hạn (H1)
Dài hạn (D1)
Cùng quan tâm
DEX
DeFi
Top 100
Tín hiệu