Mở các Farming Pool cho USDT, ONUS, ETH, BNB và BTC

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ các tài sản số phổ biến như USDT, ONUS, ETH, BNB và BTC, bắt đầu từ 16h00 hôm nay 11/03/2022, ONUS chính thức kích hoạt 08 Farming Pool cho các tài sản này.

1. Farming Pool USDT – KAI 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11/03/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 2,000 KAI mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ USDT người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 1,000 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

2. Farming Pool ONUS – KAI 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11/03/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 2,000 KAI mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 1,000 ONUS
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

3. Farming Pool ONUS – DKAI 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11/03/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 5,000 DKAI mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 1,000 ONUS
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

4. Farming Pool USDT – DKAI 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11/03/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 5,000 DKAI mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ USDT người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 1,000 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

5. Farming Pool ETH – BCOIN 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11/03/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 500 BCOIN mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ ETH người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 0.01 ETH
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

6. Farming Pool BNB – BCOIN 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11/03/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 500 BCOIN mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ BNB người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 0.1 BNB
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

7. Farming Pool BTC – HTD 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11/03/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1,000 HTD mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ BTC người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 0.001 BTC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

8. Farming Pool USDT – WHC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11/03/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 2,000 WHC mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ USDT người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 1,000 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool có hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây.