Hướng dẫn nhập mã giới thiệu khi đăng ký tài khoản

Để đảm bảo quyền lợi cho đối tác kinh doanh và khách hàng giới thiệu ứng dụng ONUS tới người dùng mới, ONUS đã cập nhật cách thức nhập mã giới thiệu mới. 

Cụ thể, bắt đầu từ hôm nay 08/07, người dùng mới đăng ký tài khoản trên giao diện chính của ứng dụng (không phải trên web) có thể nhập mã giới thiệu ngay tại thời điểm đăng ký:

Sau khi nhập mã giới thiệu, tài khoản của người dùng mới sẽ được liên kết trực tiếp với tài khoản của người giới thiệu. Người giới thiệu sẽ được nhận các phần thưởng/hoa hồng theo chính sách kinh doanh của ONUS

Hướng dẫn lấy mã giới thiệu

Để giới thiệu bạn bè đăng ký tài khoản ONUS (bạn sẽ trở thành Người giới thiệu của họ), bạn vui lòng truy cập Cài đặt >> Giới thiệu >> Lấy mã giới thiệu và lựa chọn các cách sau:

Cách 1: Chia sẻ đường dẫn đăng ký của bạn cho người dùng mới (có dạng ​​https://signup.goonus.io/6xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

Cách 2: Sao chép Mã giới thiệu. Người dùng mới cần tải app, đăng ký tài khoản và nhập mã giới thiệu ngay tại thời điểm đăng ký (Không thể nhập mã sau khi đăng ký tài khoản).

Cách 3: Chia sẻ mã QR của riêng bạn để người dùng mới quét và đăng ký tài khoản.