Kết quả tái thẩm định dự án AceStarter (ASTAR)

Kính gửi cộng đồng ONUS,

Ngày 10/02 vừa qua, ONUS đã quyết định tái thẩm định toàn bộ dự án AceStarter sau khi tiếp nhận thông báo từ phía dự án với nhiều thay đổi. Cụ thể, AceStarter cập nhật một số điểm như sau:

  • Chuyển đổi hình thức gọi vốn, cho phép token mở bán IDO và Private Sales có giá bằng nhau và được unlock 100% tại TGE. 
  • Điều chỉnh Tokenomics và thời gian IDO trên các nền tảng. 
  • Điều chỉnh giá chào bán launchpad đối với token ASTAR.

Sau khi tái thẩm định, ONUS đánh giá những sự thay đổi trên chưa phù hợp với tiêu chí lựa chọn dự án của ONUS. Để duy trì sự nhất quán trong việc lựa chọn dự án đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, ONUS thông báo sẽ dừng chương trình mở bán đối với AceStarter (ASTAR) trên ONUS Launchpad. 

ASTAR token vẫn được triển khai IDO trên các nền tảng khác. Người dùng có thể tiếp tục tìm hiểu dự án tại các trang chính thức của AceStarter.

Cảm ơn cộng đồng đã luôn theo dõi và ủng hộ các dự án trên ONUS Launchpad. Trong thời gian tới, ONUS vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm và giới thiệu thêm nhiều dự án tiềm năng hơn nữa đến với các nhà đầu tư. 

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.