Công bố kết quả Voting: Rút ngắn chu kỳ ONUS Shares

Ngày 15/11/2023, ONUS đã triển khai chương trình Voting với đề xuất rút ngắn thời gian diễn ra chu kỳ ONUS Shares từ 28 ngày xuống 14 ngày. Điều này giúp thành viên ONUS Shares nhận chia sẻ lợi nhuận theo kỳ hạn ngắn hơn, giảm thời gian chờ đợi giữa các lần nhận thưởng. 

Vào 16h00 hôm nay 16/11/2023, cổng Voting đã chính thức khép lại. Với tỷ lệ “Đồng ý” chiếm 98.74%, ONUS xin thông báo đề xuất Rút ngắn chu kỳ ONUS Shares chính thức được thông qua. 

Chi tiết kết quả: 

  • Tỷ lệ Đồng ý: 98.74%, tương đương 5,227,662 phiếu bầu
  • Tỷ lệ Không đồng ý: 1.26%, tương đương 66,689 phiếu bầu

Như vậy, đề xuất Rút ngắn chu kỳ ONUS Shares dự kiến sẽ được áp dụng bắt đầu từ chu kỳ quản trị số 17.

ONUS Shares v4.0 là gì?

ONUS Shares v4.0 là tính năng mang tới quyền lợi tối đa cho NĐT đầu tư vào nền tảng ONUS, đồng thời hướng tới một mô hình tăng trưởng tốt và nâng cao giá trị cho ONUS Coin. 

Cụ thể, nếu bạn tham gia tính năng ONUS Shares v4.0, bạn sẽ có quyền biểu quyết cho các quyết định quan trọng của ONUS, tăng quyền tham gia Launchpad và nhận chia sẻ lợi nhuận của ONUS. Hệ thống sẽ dùng 25% lợi nhuận để tự động buyback (mua lại) ONUS, số lượng ONUS này sẽ được phân bổ như sau:

  • 20% số lượng ONUS sau khi Buy-back sẽ được đốt bỏ vào cuối chu kỳ.
  • 75% số lượng ONUS sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư vào cuối chu kỳ theo tỷ lệ vONUS nhà đầu tư sở hữu.
  • 5% số lượng ONUS sẽ thưởng cho đối tác kinh doanh vào cuối chu kỳ.