Khởi động Crypto For Life: Nền tảng gây quỹ Crypto cho các dự án từ thiện

Crypto For Life là nền tảng gây quỹ Crypto cho các dự án từ thiện, được bảo trợ bởi ONUS Foundation và quỹ FUNDGO nhằm kết nối sức mạnh của cộng đồng, trao đi sự ủng hộ và góp sức lan toả các giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Từ ngày 14/11/2023, Crypto For Life chính thức khởi động trở lại với chiến dịch đầu tiên: Chung tay trao tặng 2 Thư Viện Ước Mơ cho học sinh tại Lào Cai.

Đây là chiến dịch được ONUS và quỹ FUNDGO đại diện phát động nhằm kêu gọi cộng đồng cùng đóng góp ủng hộ giúp đỡ học sinh tại Lào Cai. Thông qua kênh quyên góp Crypto For Life, Dự án Thư Viện Ước Mơ đặt mục tiêu quyên góp 200.000.000 VNĐ. Số tiền này tương đương với việc xây dựng 2 thư viện cho các em học sinh tiểu học thuộc vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Lào Cai, cung cấp 2000 đầu sách và giúp 900 em ở vùng còn khó khăn có cơ hội được tiếp cận với sách – nguồn sáng tạo vô tận.

  • Người dùng có thể ủng hộ thông qua 2 hình thức: Gửi Off-chain hoặc On-chain tới tài khoản của Crypto For Life: https://cryptoforlife.org/ 
  • Thông tin tài khoản và mọi giao dịch ủng hộ được cập nhật công khai tại trang chủ của dự án Crypto For Life: Thư Viện Ước Mơ.

Hình ảnh: Một Thư Viện Ước Mơ thi công hoàn chỉnh

Hướng dẫn ủng hộ

Cách 1: Chuyển Off-chain tới tài khoản Crypto For Life

  • Chọn loại crypto muốn ủng hộ: VNDC hoặc USDT
  • Chọn Gửi Off-chain
  • Nhập địa chỉ nhận: 6277729709601890206
  • Xác nhận và hoàn tất

Cách 2: Chuyển On-chain tới ví của nền tảng Crypto For Life

  • Tại ví blockchain của bạn, chọn loại crypto muốn ủng hộ: VNDC hoặc USDT
  • Chọn Gửi On-chain. Chọn mạng ONUS Chain
  • Nhập địa chỉ ví nhận: 0x879762Ff7d09C2f32272E96662196eCEB7726215
  • Xác nhận và hoàn tất

Người dùng cũng có thể quét mã QR để ủng hộ, lấy mã QR tại: https://cryptoforlife.org/