Mở 08 Farming Pool cho USDT, ONUS, ETH và BNB

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ các tài sản số phổ biến như USDT, ONUS, ETH, và BNB bắt đầu từ hôm nay 13/05/2022, ONUS chính thức kích hoạt 08 Farming Pool cho các tài sản này.

1. Farming Pool USDT – VNDC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 13/05/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:5 (người dùng nhận được 5 VNDC với mỗi 1 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 100 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.

2. Farming Pool USDT – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 13/05/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:7 (người dùng nhận được 7 VNDC với mỗi 1 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 100 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.

3. Farming Pool USDT – VNDC 180 ngày

 • Ngày bắt đầu: 13/05/2022
 • Thời gian diễn ra: 180 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:9 (người dùng nhận được 9 VNDC với mỗi 1 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 100 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.

4. Farming Pool USDT – ANM 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 13/05/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 5,000 ANM mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ USDT người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 100 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.

5. Farming Pool ONUS – BIG 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 13/05/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 5000 BIG mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ ONUS người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 100 ONUS
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.

6. Farming Pool ETH – VNDC 60 ngày

 • Ngày bắt đầu: 13/05/2022
 • Thời gian diễn ra: 60 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:7500 (người dùng nhận được 7,500 VNDC với mỗi 1 ETH nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.1 ETH
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.

7. Farming Pool BNB – VNDC 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 13/05/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:800 (người dùng nhận được 800 VNDC với mỗi 1 BNB nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.1 BNB
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.

8. Farming Pool BNB – VNDC 60 ngày

 • Ngày bắt đầu: 13/05/2022
 • Thời gian diễn ra: 60 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:1000 (người dùng nhận được 1,000 VNDC với mỗi 1 BNB nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.1 BNB
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây.