Mở Farming Pool cho BNB, ETH, BTC, USDT và BUSD

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ các tài sản số phổ biến như BNB, ETH, BTC, USDT và BUSD, bắt đầu từ 17h00 hôm nay 15/02/2022, ONUS chính thức kích hoạt 05 Farming Pool cho các tài sản này. 

Thông qua đó, bạn có thể nạp BNB, ETH, BTC, USDT hoặc BUSD để nhận thưởng hàng ngày theo tỷ lệ thiết lập sẵn của từng Farming Pool. Thông tin chi tiết về các Farming Pool như sau:

1. Farming Pool BNB – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 17h00 ngày 15/02/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:2000. Người dùng được nhận 2,000 VNDC với mỗi 1 BNB nạp vào.
 • Nạp tối thiểu: 0.01 BNB
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay

2. Farming Pool ETH – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 17h00 ngày 15/02/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:12000. Người dùng được nhận 12,000 VNDC với mỗi 1 ETH nạp vào.
 • Nạp tối thiểu: 0.001 ETH
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay

3. Farming Pool BTC – VNDC 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 17h00 ngày 15/02/2022
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:200000. Người dùng được nhận 200,000 VNDC với mỗi 1 BTC nạp vào.
 • Nạp tối thiểu: 0.0001 BTC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay

4. Farming Pool USDT – VNDC 365 ngày

 • Ngày bắt đầu: 17h00 ngày 15/02/2022
 • Thời gian diễn ra: 365 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:9. Người dùng được nhận 9 VNDC với mỗi 1 USDT nạp vào.
 • Nạp tối thiểu: 10 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay

5. Farming Pool BUSD – VNDC 365 ngày

 • Ngày bắt đầu: 17h00 ngày 15/02/2022
 • Thời gian diễn ra: 365 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:9. Người dùng được nhận 9 VNDC với mỗi 1 BUSD nạp vào.
 • Nạp tối thiểu: 10 BUSD
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây.