Mở Farming Pool cho USDT, BUSD, BNB, ETH và BTC

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ các tài sản số phổ biến như USDT, BUSD, BNB, ETH và BTC, bắt đầu từ 12h00 hôm nay 14/12/2021, ONUS chính thức kích hoạt 07 Farming Pool cho các tài sản này. Thông tin chi tiết về các Farming Pool như sau:

1. Farming Pool USDT – VNDC 14 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11h00 ngày 14/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 14 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:4 (người dùng nhận được 4 VNDC với mỗi 1 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 10 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Dung lượng Pool: 2,000,000 USDT
 • Pool hỗ trợ Unstake trước hạn với mức phí 1.5%

2. Farming Pool USDT – VNDC 48 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11h00 ngày 14/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 48 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:6 (người dùng nhận được 6 VNDC với mỗi 1 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 10 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Dung lượng Pool: 2,000,000 USDT
 • Pool hỗ trợ Unstake trước hạn với mức phí 1.5%

3. Farming Pool USDT – VNDC 100 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11h00 ngày 14/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 100 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:8 (người dùng nhận được 8 VNDC với mỗi 1 USDT nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 10 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Dung lượng Pool: 2,000,000 USDT
 • Pool hỗ trợ Unstake trước hạn với mức phí 1.5%

4. Farming Pool BUSD – VNDC 100 ngày

 • Ngày bắt đầu: 11h00 ngày 14/12/2021
 • Thời gian diễn ra: 100 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:8 (người dùng nhận được 8 VNDC với mỗi 1 BUSD nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 10 BUSD
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Dung lượng Pool: 2,000,000 USDT
 • Pool hỗ trợ Unstake trước hạn với mức phí 1.5%

5. Farming Pool BNB – USDT 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 15h00 ngày 19/10/2021
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:0,1 (người dùng nhận được 0.1 USDT với mỗi 1 BNB nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.01 BNB
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool hỗ trợ Unstake trước hạn với mức phí 1.5%

6. Farming Pool ETH – USDT 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 15h00 ngày 19/10/2021
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:1 (người dùng nhận được 1 USDT với mỗi 1 ETH nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.001 ETH
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool hỗ trợ Unstake trước hạn với mức phí 1.5%

7. Farming Pool BTC – USDT 90 ngày

 • Ngày bắt đầu: 15h00 ngày 19/10/2021
 • Thời gian diễn ra: 90 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1:10 (người dùng nhận được 10 USDT với mỗi 1 BTC nạp vào)
 • Nạp tối thiểu: 0.0001 BTC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Pool hỗ trợ Unstake trước hạn với mức phí 1.5%

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây.