ONUS Voting: Rút ngắn chu kỳ ONUS Shares

ONUS đề xuất rút ngắn thời gian diễn ra chu kỳ ONUS Shares từ 28 ngày xuống 14 ngày. Điều này giúp thành viên ONUS Shares nhận chia sẻ lợi nhuận theo kỳ hạn ngắn hơn, giảm thời gian chờ đợi giữa các lần nhận thưởng. 

Chương trình Voting sẽ được triển khai, cho phép thành viên ONUS Shares sử dụng quyền quản trị của mình để đóng góp ý kiến về các đề xuất này. 

  • Nếu tỷ lệ Đồng ý lớn hơn 50%, đề xuất được thông qua. Đội ngũ sẽ triển khai các cập nhật, dự kiến áp dụng từ chu kỳ 17. 
  • Nếu tỷ lệ Đồng ý nhỏ hơn 50%, đề xuất bị huỷ bỏ. ONUS Shares sẽ duy trì cơ chế như các chu kỳ trước đây. 

Chi tiết Voting

  • Thời gian: Từ 16h00 ngày 15/11/2023 đến 16h00 ngày 16/11/2023
  • Tại: Mục Voting trong tính năng ONUS Shares.
  • Điều kiện tham gia: Bạn phải là thành viên của ONUS Shares để theo dõi và tham gia quá trình bầu chọn. Sức mạnh phiếu bầu (Voting Power) được tính theo số điểm vONUS của bạn.