Thông báo: Dừng tiện ích USDO trên ứng dụng ONUS

USDO là special coin được bảo chứng bởi BUSD. Do stablecoin BUSD đang trong quá trình tạm dừng, sản phẩm USDO sẽ đồng thời ngừng cho phép mint USDO V1 và chuẩn bị cũng cho kế hoạch nâng cấp V2.

Theo đó, tiện ích USDO trên ứng dụng ONUS cũng sẽ được tạm dừng, cụ thể như sau:

1. Dừng tính năng mint & redeem USDO

  • 18h00 ngày 22/09: Dừng cho phép mint USDO. Người dùng không thể dùng BUSD, USDT hoặc VNDC để tạo ra USDO.
  • 0h00 ngày 24/09: Dừng cho phép redeem USDO. Người dùng không thể đốt USDO để nhận lại BUSD, USDT hoặc VNDC.

Trước 0h00 ngày 24/09, người dùng sở hữu USDO trên ứng dụng ONUS có thể redeem sang BUSD, USDT hoặc VNDC. Sau thời gian này, người dùng có thể redeem tại usdo.finance. Tham khảo hướng dẫn tại đây.

2. Dừng Farming Pool USDO – VNDC (30 ngày)

Farming Pool USDO – VNDC (30 ngày) sẽ chính thức dừng hoạt động từ ngày 22/09/2023.