Giao dịch bằng USDT trên ONUS Futures

Để giúp khách hàng có thêm lựa chọn khi giao dịch, bắt đầu từ 16h00 ngày 26/07/2022, Nami Frame Futures phối hợp với ONUS ra mắt sản phẩm USDT Futures trên ONUS, cho phép người dùng giao dịch Futures bằng đồng tiền cơ sở USDT. 

  • Người dùng có thể giao dịch hợp đồng tương lai với các cặp giao dịch USDT, đa dạng lựa chọn và gia tăng sự tiện lợi.
  • Tất cả các tính năng hiện tại của VNDC Futures trên ONUS đều sẽ được cung cấp đầy đủ trong sản phẩm USDT Futures, bao gồm: đòn bẩy tối đa lên tới x125, đa dạng lựa chọn tài sản tính phí giao dịch, tính năng thêm ký quỹ, tùy chọn điều chỉnh giá SL-TP…

Ưu điểm khi giao dịch với USDT

  • Đòn bẩy tối đa: x125
  • Hơn 139 cặp giao dịch được hỗ trợ, đa dạng lựa chọn cho người dùng
  • Phí giao dịch cạnh tranh (ở mức chỉ 0.036% nếu sử dụng token NAO làm phí)
  • Chênh lệch giá mua và giá bán (spread) thấp hơn khi giao dịch bằng VNDC

Biểu phí chi tiết

  • Phí giao dịch: 0.06% (chiết khấu 40% nếu sử dụng NAO, 25% nếu sử dụng NAMI hoặc ONUS trả phí giao dịch)
  • Phí duy trì lệnh (Phí swap): 0.002%/giờ
  • Phí thanh lý: 1%

Cơ chế hoa hồng dành cho đối tác và cơ chế chia sẻ phí cho Pool Quản trị sẽ được thông báo sau. 

Hướng dẫn nạp USDT vào ví Futures

Để nạp USDT từ tài khoản chính vào ví Futures, bạn thực hiện như sau:

B1: Tại màn hình Futures, chọn biểu tượng Ví

B2: Nhấn Nạp

B3: Chọn loại tài sản muốn nạp là USDT. Nhập số lượng cần nạp và nhấn Nạp.

B4: Xác minh để hoàn tất giao dịch.