Hoàn tất chuyển đổi, mở lại giao dịch On-chain cho ITAM Cube token (ITAMCUBE)

Theo kế hoạch tái định vị thương hiệu của ITAM Games, dự án này sẽ thực hiện chuyển đổi từ token ITAM sang token ITAMCUBE với địa chỉ smart contract mới

Để đáp ứng việc chuyển đổi, ONUS đã tạm dừng giao dịch gửi On-chain đối với ITAM. Hiện nay, quá trình chuyển đổi đã hoàn tất. Toàn bộ số lượng token ITAM bạn lưu trữ trên ứng dụng ONUS đã tự động chuyển đổi thành token ITAMCUBE theo tỷ lệ 1:1. 

Bắt đầu từ 11h00 ngày 08/01, ONUS đã mở lại giao dịch On-chain cho ITAMCUBE.

Lưu ý

  • Nhận On-chain: Trước thời điểm 12h00 ngày 29/03/2022, bạn có thể nạp ITAM hoặc ITAMCUBE vào ứng dụng ONUS và số lượng này sẽ tự động được chuyển đổi thành ITAMCUBE. Sau 12h00 ngày 29/03/2022, ONUS dừng hỗ trợ nạp ITAM, chỉ hỗ trợ nạp ITAMCUBE. 
  • Gửi On-chain: Toàn bộ tài sản ITAMCUBE lưu trữ trên ONUS là token theo smart contract mới. Bạn cần lưu ý khi gửi On-chain.

Về ITAM Games và token ITAM

ITAM Games là nền tảng blockchain ra đời nhằm hỗ trợ các nhà phát triển game blockchain. Hệ sinh thái ITAM Games cung cấp phương thức và công cụ cho phép các trò chơi dễ dàng được tích hợp với công nghệ blockchain. ITAM là token hoạt động trong nền tảng ITAM Games, được sử dụng để trao đổi, mua bán trong ITAM Store và các ITAM NFT; trả phí cho các loại dịch vụ mà ITAM cung cấp; làm trung gian cho các hoạt động giao dịch khác (leasing, staking, v.v).