Hoàn tất chuyển đổi RAMP thành LEVER

Theo thông báo từ phía đội ngũ RAMP, tái định danh dự án từ RAMP (RAMP) sang LeverFi (LEVER).  

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, ONUS đã tạm dừng toàn bộ các tính năng đối với tài sản RAMP, bao gồm: Giao dịch Off-chain, Giao dịch On-chain và Quy đổi. Hiện nay, quá trình chuyển đổi đã hoàn tất. Toàn bộ số lượng token RAMP bạn đang lưu trữ trên ứng dụng ONUS đã tự động chuyển đổi thành token LEVER theo tỷ lệ 1:35 (1 RAMP = 35 LEVER).

Bắt đầu từ 18h00 hôm nay, ngày 19/07/2022, ONUS mở lại các tính năng sau cho tài sản LEVER, bao gồm: Giao dịch Off-chain và Quy đổi.

Giao dịch On-chain với tài sản LEVER sẽ được đội ngũ mở lại trong thời gian tới. 

Về LeverFi và token LEVER

LeverFi (tiền thân là RAMP) là một giao thức phi tập trung cho phép các nhà đầu tư sử dụng non-ERC20 token ngay trên chính nền tảng Ethereum. Mục tiêu của LeverFi là trở thành cầu nối giữa các nền tảng bên ngoài và bên trong mạng lưới Ethereum thông qua stablecoin là rUSD. LeverFi cũng cho phép người dùng gửi token ERC20 vào các nhóm thanh khoản để mint ra eUSD. LEVER là token tiện ích của hệ sinh thái LeverFi, vận hành trên nền tảng Ethereum theo tiêu chuẩn ERC20 và được sử dụng để làm tài sản thế chấp, stake tăng hiệu suất Farming, làm phần thưởng cho các Farmer trong hệ sinh thái,….