Hoàn tất chuyển đổi SRBS và RBS

Theo kế hoạch từ đội ngũ Pikaster, dự án này đã thực hiện chuyển đổi Super Rare Ball Shares token (SRBS) và Rare Ball Shares token (RBS). Cụ thể như sau:

  • Chuyển đổi Super Rare Ball Shares (SRBS) sang Super Rare Ball Portion (SRBP) theo tỷ lệ 1:1 (1 SRBS = 1 SRBP).
  • Chuyển đổi Rare Ball Shares (RBS) sang Rare Ball Portion (RBP) theo tỷ lệ 1:1 (1 RBS = 1 RBP).

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, ONUS đã tạm dừng toàn bộ các tính năng cho 02 tài sản này. Hiện tại, quá trình chuyển đổi đã hoàn tất, toàn bộ token SRBS và RBS bạn đang lưu trữ trên ứng dụng đã được hệ thống tự động chuyển đổi sang SRBP và RBP. 

Smart Contract mới: 

  • SRBP: 0x44deccb4e1d356418581b58956f9efc806e15e84
  • RBP: 0x0293f1b44aa052e3c3f6fc6078276ed36268e182 

Từ 16h00 hôm nay, ngày 22/07/2022, ONUS mở lại các tính năng cho SRBP và RBP, bao gồm: Giao dịch Off-chain, Quy đổi và Giao dịch P2P.

Về token SRBP và RBP

Super Rare Ball Portion (SRBP) và Rare Ball Portion (RBP) là 02 token khan hiếm được sử dụng cho các hoạt động trong Pikaster, trò chơi thẻ bài theo lượt cho phép người chơi sử dụng các NFT để chiến đấu với nhau và giành phần thưởng. Trong đó, SRBP được sử dụng để trả thưởng cho người dùng sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ và thử thách khó trong trò chơi, lai tạo ra các Pikaster NFT. RBP được sử dụng để thuê và đấu giá NFT trên Marketplace, lai tạo NFT.