Kế hoạch chuyển đổi COCOS và huỷ niêm yết cặp Futures COCOSVNDC

ONUS sẽ hỗ trợ quá trình tái định danh và chuyển đổi từ COCOS sang COMBO. 

  • Toàn bộ token COCOS đang lưu hành trên ứng dụng ONUS sẽ được chuyển đổi thành token COMBO theo tỷ lệ 1:1. 
  • Cặp giao dịch COCOSVNDC sẽ huỷ niêm yết trên ONUS Futures Pro.

Kế hoạch cụ thể:

1. (Futures) Huỷ niêm yết cặp giao dịch COCOSVNDC tại sàn giao dịch ONUS Futures Pro

  • 15h30 ngày 25/05/2023, ONUS Futures Pro dừng giao dịch cặp COCOSVNDC, dừng nhận yêu cầu mở vị thế COCOSVNDC mới. Các vị thế đang mở sẽ được tính toán lời lỗ theo giá đánh dấu tại thời điểm này. Người dùng không thể điều chỉnh vị thế (điều chỉnh ký quỹ, khối lượng, đòn bẩy, SL/TP) sau thời điểm dừng giao dịch.
  • 16h00 ngày 25/05/2023, ONUS Futures Pro sẽ đóng hoàn toàn các vị thế COCOSVNDC Traders đang mở, huỷ các lệnh chờ, và chính thức hủy niêm yết cặp giao dịch này trên ONUS Pro. Người dùng có thể đóng lệnh bất kỳ lúc nào trước thời điểm huỷ niêm yết (sử dụng giá đánh dấu).
  • Lưu ý: Kể từ thông báo này tới thời điểm huỷ niêm yết, để hạn chế rủi ro cho khách hàng và sàn giao dịch, ONUS Futures Pro có toàn quyền điều chỉnh đòn bẩy, giá trị vị thế, khối lượng lệnh, hoặc tạm dừng giao dịch sớm hơn dự kiến nếu phát hiện bất thường từ cặp giao dịch COCOSVNDC mà không cần thông báo thêm.

2. (Spot) Chuyển đổi COCOS thành COMBO

  • 15h00 ngày 29/05/2023, ONUS chính thức dừng các tính năng giao dịch đối với COCOS (Quy đổi và Off-chain) để phục vụ quá trình chuyển đổi COCOS thành COMBO.
  • 15h00 ngày 02/06/2023, quá trình chuyển đổi hoàn tất. Người dùng sở hữu COCOS trước thời điểm chuyển đổi sẽ nhận số dư COMBO theo tỷ lệ 1:1. ONUS mở lại giao dịch Quy đổi và Off-chain cho COMBO (sử dụng đồng tiền cơ sở VNDC và USDT).