Kế hoạch huỷ niêm yết DG, SLCL, TAUM và HAWK

Theo thông báo mới nhất từ sàn giao dịch Kucoin – nơi ONUS lấy thanh khoản cho các token Decentral Games (DG), Solcial (SLCL), Orbitau Taureum (TAUM) và Hawksight (HAWK), bắt đầu từ 17h00 ngày 28/07/2023, sàn giao dịch này sẽ chính thức huỷ niêm yết các tài sản này.

Do không có nguồn thanh khoản thay thế, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết Decentral Games (DG), Solcial (SLCL), Orbitau Taureum (TAUM) và Hawksight (HAWK) trên ứng dụng ONUS. Kế hoạch cụ thể như sau:

  • Trước 17h00 ngày 28/07/2023, người dùng nắm giữ DG, SLCL, TAUM và HAWK vui lòng quy đổi sang VNDC hoặc USDT để tránh mất tài sản.
  • 17h00 ngày 28/07/2023, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các giao dịch đối với DG, SLCL, TAUM và HAWK: Off-Chain, Quy đổi, Giao dịch P2P. Toàn bộ số dư của người dùng đối với DG, SLCL, TAUM và HAWK sẽ tự động chuyển đổi thành VNDC theo tỷ giá tại thời điểm huỷ niêm yết. 

Lưu ý: 

Trong trường hợp khách hàng muốn rút DG, SLCL, TAUM và HAWK về ví cá nhân, vui lòng tạo ticket trước 17h00 ngày 27/07/2023 để được đội ngũ hỗ trợ. Xem hướng dẫn gửi Ticket tại đây.

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.