Kế hoạch huỷ niêm yết FaceDAO Token (FACE)

Do tỷ giá quy đổi của FaceDao Token (FACE) quá thấp, để hạn chế rủi ro cho khách hàng, đội ngũ sẽ tiến hành hủy niêm yết FaceDAO Token (FACE) trên ứng dụng ONUS. 

Cụ thể như sau:

  • 12h00 ngày 26/05/2023, ONUS sẽ chính thức đóng hoàn toàn các tính năng đối với FACE: Off-Chain, Quy đổi. 
  • Toàn bộ số dư FACE người dùng sở hữu tại thời điểm 12h00 ngày 26/05/2023 sẽ được tự động chuyển đổi thành USDT trong vòng 24h kể từ thông báo này. 

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.