Mở 05 Farming Pool cho USDT, VNDC

Nhằm giúp khách hàng gia tăng lợi nhuận khi lưu trữ 2 Stablecoin VNDC và USDT, bắt đầu từ 08/06/2022, ONUS chính thức kích hoạt 05 Farming Pool cho các tài sản này. Thông tin chi tiết về các Farming Pool như sau:

1. Farming Pool USDT – ADT 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 08/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 2,000 ADT mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ USDT người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 100 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

2. Farming Pool USDT – HTD 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 08/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 1,000 HTD mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ USDT người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 100 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

3. Farming Pool USDT – SPG 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 08/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 3,000 SPG mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ USDT người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 100 USDT
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

4. Farming Pool VNDC – KAI 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 08/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 2,000 KAI mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ VNDC người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 500,000 VNDC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

5. Farming Pool VNDC – DKAI 30 ngày

 • Ngày bắt đầu: 08/06/2022
 • Thời gian diễn ra: 30 ngày
 • Tỷ lệ phần thưởng: 2,000 DKAI mỗi ngày (chia đều theo tỷ lệ VNDC người dùng nạp vào Pool)
 • Nạp tối thiểu: 500,000 VNDC
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay.
 • Pool hỗ trợ Unstake (rút) trước hạn với mức phí 1.5%.

Xem hướng dẫn sử dụng tính năng Farming tại đây.