Mở lại giao dịch Quy Đổi cho CUBE (ITAMCUBE)

Vừa qua, ONUS đã thông báo tạm dừng tính năng Quy đổi đối với CUBE (ITAMCUBE). Để giúp cộng đồng dễ dàng giao dịch tài sản này, đội ngũ đã kết nối với nguồn thanh khoản đến từ sàn giao dịch Gate.io và đã mở lại tính năng Quy đổi cho CUBE (ITAMCUBE).

Như vậy, người dùng đã có thể mua/bán CUBE (ITAMCUBE) thông qua tính năng Quy đổi, sử dụng đồng tiền cơ sở VNDC và USDT. 

Trân trọng,

Đội ngũ ONUS.