Niêm yết 3 cặp giao dịch mới: PEPE1000VNDC, FLOKI1000VNDC và AIDOGE1BVNDC

ONUS Futures Pro mở thêm 03 cặp giao dịch mới: PEPE1000VNDC, FLOKI1000VNDC và AIDOGE1BVNDC.

Giao dịch ngay tại: https://pro.goonus.io/ 

Theo dõi các thông số về tất cả các cặp giao dịch tại trang Quy định giao dịch.

Trải nghiệm giao dịch hợp đồng tương lai cùng ONUS Futures Pro

  1. Bản Web: https://pro.goonus.io/
  2. Trực tiếp trên ứng dụng ONUS: https://goonus.io/apps
  • Bản Lite: Phiên bản rút gọn cho người mới
  • Bản Pro: Phiên bản đầy đủ cho traders chuyên nghiệp
  1. Bộ video hướng dẫn giao dịch ONUS Futures Pro: Playlist.