Tạm dừng giao dịch On-chain RICE trên ERC20

Để hỗ trợ RICE token chuyển đổi Smart Contract mới, bắt đầu từ 10h15 hôm nay ngày 24/01/2022, ONUS sẽ tạm dừng toàn bộ giao dịch On-chain đối với RICE qua mạng Ethereum (ERC20).

Khách hàng tạm thời không thể Gửi/Nhận RICE với nền tảng ERC20 khác ngoài hệ thống. Giao dịch On-chain đối với RICE theo mạng BEP20 và KRC20 vẫn hoạt động bình thường. 

Về RICE Wallet và token RICE

Rice Wallet là ứng dụng tài chính phi tập trung cho phép người dùng lưu trữ và quản lý tài sản số. Đồng thời, Rice Wallet giúp các nhà đầu tư tiếp cận thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) dễ dàng hơn, thông qua các ứng dụng tài chính (DApps) được lựa chọn cẩn thận và tối ưu UI/UX thông minh: Staking, Swap, Investing, Pooling,… Rice Wallet được định hướng trở thành sản phẩm giúp khách hàng khám phá toàn bộ thị trường DeFi từ một ứng dụng duy nhất.

RICE Token là token tiện ích được xây dựng để sử dụng trong ứng dụng Rice Wallet và hệ sinh thái tài chính phi tập trung Rice Finance, với các mục đích sử dụng như sau:

  • Là Governance token, đại diện cho quyền ra quyết định của những người nắm giữ RICE.
  • Dùng để giảm phí cho người dùng khi thực hiện giao dịch trên ứng dụng.
  • Dùng để trả thưởng hoặc trả phí.
  • Sử dụng trong các DApps thuộc hệ sinh thái Rice Financial Ecosystem.