Tạm dừng giao dịch Quy đổi đối với 100MAN Token (MAN)

Để hỗ trợ dự án 100MAN chuẩn bị cho kế hoạch thay đổi chính sách vận hành, ONUS xin thông báo tạm dừng giao dịch Quy đổi đối với tài sản MAN.

Cụ thể như sau:

  • Bắt đầu từ 11h35 ngày 25/07/2022, ONUS sẽ tạm dừng tính năng Quy đổi đối với MAN token. 
  • Trong thời gian ONUS tạm dừng tính năng Quy đổi MAN, người dùng vẫn có thể mua/bán/khớp lệnh tài sản này thông qua tính năng Giao dịch P2P. 

Xem hướng dẫn Giao dịch P2P tại đây

Về 100MAN và token MAN

100MAN Cashback là Ứng dụng mua sắm & hoàn tiền bằng tài sản số đầu tiên tại Việt Nam, được tạo ra với mục đích nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng thông qua hình thức hoàn tiền và các tính năng nhận thưởng. MAN là đồng tiền điện tử được sử dụng trong hệ sinh thái 100MAN và có thể được sử dụng để mua bán trên các sàn giao dịch tiền mã hóa. Người nắm giữ token MAN sẽ được trả thưởng khi staking, sinh lời thụ động lên tới 7% năm và có thể được trả theo VNDC.