Tặng thưởng cho đối tác giới thiệu người dùng tham gia ONUS Shares

Để khuyến khích ĐTKD lan toả quyền sở hữu nền tảng ONUS tới người dùng, bắt đầu từ 15h00 ngày 05/01/2022, ONUS triển khai chương trình tặng thưởng cho đối tác giới thiệu người dùng tham gia ONUS Shares. Nguồn ONUS trao thưởng được lấy từ quỹ phát triển cộng đồng.

Cụ thể, khi người dùng cấp dưới tham gia ONUS Shares, đối tác sẽ được thưởng ONUS theo tỷ lệ áp dụng cho từng Pool như sau: 

Lưu ý: Chương trình tặng thưởng có thể tạm dừng, ONUS sẽ có thông báo cụ thể. 

Về ONUS Shares

ONUS Shares là tính năng mang tới quyền lợi tối đa cho NĐT đầu tư vào nền tảng ONUS, đồng thời hướng tới một mô hình tăng trưởng tốt và nâng cao giá trị cho ONUS token. 

Để tham gia ONUS Shares, người dùng cần nạp ONUS vào các pool và nhận về số điểm vONUS tương ứng. Với vONUS, người dùng có thể tham gia pool quản trị để nhận chia sẻ 20% lợi nhuận và quyền quản trị nền tảng ONUS. 

Tìm hiểu thêm về ONUS Shares tại: https://bit.ly/3QZwMQ8