Thông báo: Miễn phí 02 giao dịch Bán VNDC mỗi ngày

Để giữ sự phát triển bền vững cho nền tảng, ONUS sẽ điều chỉnh chính sách Bán VNDC qua Đối tác kinh doanh, áp dụng từ 10h00 ngày 10/02/2023.

Cụ thể, ONUS sẽ hỗ trợ miễn phí 02 giao dịch đầu tiên trong ngày và áp dụng một mức phí nhỏ từ giao dịch thứ 3.

Chi tiết như sau:

  • Miễn phí 02 giao dịch Bán VNDC qua ĐTKD đầu tiên trong ngày.
  • Áp dụng mức phí 0.02% từ giao dịch thứ 03 trong ngày (tối thiểu 2,000 VNDC, tối đa 20,000 VNDC). 
  • Khoản phí này được sử dụng để trả hoa hồng cho các đối tác nạp rút, giúp duy trì hiệu quả các hoạt động mua, bán VNDC qua đối tác kinh doanh. 
  • Đối với các giao dịch Bán VNDC trực tiếp, mức phí bán không thay đổi: 10,000 VNDC trên mỗi giao dịch và giảm theo cấp độ VIP.

Xem chi tiết về tính năng Bán VNDC tại đây.