Bảo trì giao dịch On-chain theo mạng Ethereum (ERC20)

Bắt đầu từ 9h00 ngày 06/09/2022, mạng Ethereum sẽ triển khai The Merge, một sự kiện hợp nhất quan trọng của mạng lưới này.

Để đảm bảo an toàn tài sản cho khách hàng, ONUS sẽ bảo trì việc nạp/rút On-chain đối với ETH và các token theo mạng Ethereum.

ONUS sẽ mở lại cổng giao dịch On-chain (ERC20) và cổng nạp/rút đối với token ETH ngay khi quá trình hợp nhất hoàn tất. ONUS sẽ có thông báo cụ thể. 

Lưu ý

  • Giao dịch quy đổi, P2P và các tính năng khác áp dụng cho ETH và các token ERC20 sẽ không bị ảnh hưởng trong thời gian bảo trì.
  • Xem chi tiết về thông báo bảo trì mạng Ethereum của Binance tại đây.