Brand Story 03: Hình ảnh thương hiệu ONUS – The Everyday Man

Một người bình thường, cho những điều phi thường

Quyền chọn mình là ai

Khác với một đứa trẻ, ONUS khi mới sinh ra đã có quyền chọn mình là ai và mong muốn đóng góp gì cho thế giới rộng lớn này. ONUS chọn là một người bình thường bởi là một người bình thường mới khám phá được những điều bình dị mà lớn lao nhất.

Là một người bình thường, ONUS hiểu được những người xung quanh đang suy nghĩ điều gì, trăn trở ra sao, cảm nhận như thế nào.

Là một người bình thường, ONUS hiểu được khát khao, mơ ước của những người lao động bình dị, những nhân viên văn phòng cần mẫn, những nông dân chăm chỉ. Ai cũng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, tương lai bền vững hơn.

Là một người bình thường, ONUS hiểu được những khó khăn hàng ngày mà chúng ta phải đối mặt để đến được tự chủ về tài chính. Đó là kinh nghiệm đầu tư, là kiến thức sâu rộng, là công nghệ phức tạp không cần thiết. Những rào cản mà những người giàu không gặp phải hoặc dễ dàng vượt qua.

Người bình thường với những điều phi thường

Một cuộc cách mạng là một thay đổi lớn lao bởi chính đông đảo những người bình thường. Đoàn kết, cộng hưởng để làm nên những điều vĩ đại mà chỉ những người bình thường mới có. Những ngôi sao đơn lẻ chỉ loé sáng một nơi rồi vụt tắt. 

Bởi thế, ONUS muốn cùng những người bình thường khác, tạo nên một cộng đồng lớn để làm nên những thay đổi lớn về đầu tư tài chính. Nơi cơ hội đầu tư bình đẳng hơn. Nơi những thứ như cổ phiếu, crypto không chỉ là công cụ của người giàu.

Sức mạnh tự chủ tài chính đó phải như sức mạnh điện toán trong chiếc di động giờ ai cũng có. Nó phải nằm trong tay bạn, tay tôi, tay mỗi chúng ta. Bởi ONUS là một “Open Nation for Universal Success”: Một lãnh thổ mở cho thành công đại chúng. Bởi ONUS cũng như những người bình thường khác, luôn có những ước mơ về tương lai tốt đẹp hơn.

Người bình thường với những điều phi thường – Đó là hình ảnh thương hiệu mà ONUS đã chọn.