Cập nhật chính sách thưởng cho người giới thiệu 

Để khuyến khích người dùng lan toả ứng dụng ONUS tới những người có nhu cầu, bắt đầu từ 0h00 ngày 10/09/2022, đội ngũ sẽ điều chỉnh cơ chế thưởng cho người giới thiệu như sau:

  • Thưởng 5,000 VNDC cho mỗi lượt giới thiệu thành công một người dùng mới thực hiện KYC cơ bản.
  • Thưởng thêm 35,000 VNDC khi người dùng mới thực hiện KYC nâng cao.

Cơ chế thưởng cho đối tác trực thuộc vẫn giữ nguyên:

  • Đối tác cấp cao, đối tác cấp khu vực và đối tác cấp quốc gia sẽ nhận được thêm phần thưởng 5,000 VNDC (theo chính sách kinh doanh của ONUS).

Điều kiện nhận thưởng

Người giới thiệu sẽ nhận được phần thưởng khi:

  • Người được giới thiệu là người Việt Nam và đã hoàn thành KYC cơ bản/nâng cao.
  • Người được giới thiệu đăng ký qua 1 link duy nhất của người giới thiệu (có dạng https://signup.goonus.io/6xxxxxxxxxxxxxxxxxx), hoặc
  • Người được giới thiệu đăng ký trên ứng dụng và nhập mã giới thiệu tại màn hình đăng ký.

Lưu ý 

Hiện nay, hệ thống ONUS ghi nhận rất nhiều trường hợp gian lận KYC, KYC nâng cao từ các quốc gia ngoài Việt Nam nhằm trục lợi, ảnh hưởng tới sự công bằng của chương trình thưởng người giới thiệu. Do đó, ONUS tạm dừng toàn bộ các chương trình thưởng giới thiệu đối với người dùng thuộc các quốc gia ngoài Việt Nam. Các đối tác vẫn nhận được phần thưởng hoa hồng giao dịch.